VERWIJSBRIEVEN, heb ik de huisarts nodig?

De zorg staat voor grote uitdagingen: de zorgvraag stijgt, de vergrijzing neemt toe en er is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Het is daarom voor iedereen belangrijk dat de juiste zorg door de juiste zorgverlener wordt geleverd en dat afspraken hierover voor iedereen helder zijn.

De afspraken omtrent het onderwerp ‘wie maakt de verwijzing, de huisarts of de specialist en/of een ander behandelcentrum‘, zijn gewijzigd met als doel de administratieve belasting in de huisartsenpraktijken te verlichten. In 2022 is hier campagne over gevoerd door het initiatief
‘Help de dokter verzuipt’ in samenwerking met het ministerie van VVS. Het doel is om zorgverleners en patiënten duidelijk te maken wanneer de betrokkenheid van de huisarts wel of niet nodig is. Helaas zijn deze wijzigingen/aanpassingen niet geheel duidelijk en komt de communicatie hierover langzaam opgang. Dit leidt tot discussies en en verwarrende omstandigheden in de huisartsenpraktijk m.b.t. de benodigde verwijsbrief.

Hieronder staat een overzicht in welke gevallen u wel/niet een verwijsbrief van de huisarts nodig heeft.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website: http://www.verwijsafspraken.nl

 • Nieuwe klacht JA  
  Is er sprake van een ‘nieuwe’ aandoening of kwaal, dan is een nieuwe verwijzing wél nodig. 
 • Bestaande klacht NEE    
  Zolang een patiënt onder behandeling blijft van een medisch specialist of paramedicus hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing af te geven.
 • Gynaecoloog  NEE   
  Als partner verwezen is en het niet duidelijk is bij wie de fertiliteitsproblematiek ligt, kan het wenselijk zijn om beide partners te onderzoeken, er is geen nieuwe verwijzing van de huisarts nodig.
 • Kaakchirurg NEE   
  Voor het ontvangen van zorg van de Kaakchirurg is een verwijzing van de tandarts of huisarts nodig. 
 • KNO-arts NEE   
  Per januari 2023 is geen verwijzing meer nodig.
 • Second opinion NEE   
  De behandelend arts maakt de verwijzing.
 • Oogarts NEE
  Bijna iedere optiekzaak heeft een optometrist die ze kunnen raadplegen. Een optometrist geldt als een geldige verwijzer en er is dus geen verwijzing van de huisarts nodig.
 • Verwijzing op verzoek specialist NEE   
  Wanneer een medisch specialist iemand wil verwijzen naar een ander specialisme is tussenkomst van de huisarts niet noodzakelijk. 
 • Extra klacht NEE   
  Indien de patiënt is verwezen naar een specialist, en bij de behandeling wordt nog een additionele aandoening ontdekt, hoeft voor die aandoening geen extra verwijzing te worden aangevraagd