Nieuws

CORONAVIRUS INFORMATIE

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Geachte patiënten,

Voor uw en onze veiligheid is het noodzakelijk het aantal bezoekers en fysieke contacten in Gezondheidscentrum Hubertusduin zoveel mogelijk te beperken.

De huisartsenpraktijken hebben de volgende maatregelen genomen:

Alle huisartsenpraktijken zijn uitsluitend telefonisch bereikbaar. Artsen en assistenten zijn aanwezig.

De balie is gesloten. Het is niet mogelijk aan de balie een afspraak te maken, een verwijzing op te halen of herhaalmedicatie aan te vragen.

Er is geen inloopspreekuur.

Alle reeds geplande consulten worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonisch consult met uw huisarts.
Dit geldt voor de spreekuren van alle huisartsen en POH medewerkers.

U mag de huisartsenpraktijk alleen betreden indien uw afspraak niet langer dan een dag geleden telefonisch is bevestigd door uw huisarts.

In geval van een spoedeisend medische situatie en er wordt een visite aangevraagd, zal deze aanvraag eerst door een arts worden beoordeeld.

Dank voor uw medewerking.
Team huisartsen en medewerkers

Kijk voor meer informatie op:
RIVM actuele nieuws
Thuisarts.nl

De landelijke maatregelen zijn te vinden op:
Rijksoverheid/coronavirus

CORONAVIRUS INFORMATION

IMPORTANT NOTICES

Dear patients,

For your and our safety it is necessary to limit the number of visitors in the Hubertusduin Health Center as much as possible.

General practitioners have taken the following measures:

All GP practices can only be reached by telephone. Docters and assistants are present.

The counter is closed. It is not allowed to make an appointment at the counter, to collect a referral letter or to request repeat medication.

There is no open consultation hour.

All consultations already planned are converted as much as possible into a telephone consultation with your GP. This applies to the consultation hours of all GPs, POH S and POH GGZ.

You may only enter the general practice if your appointment has been confirmed by telephone by your general practitioner no more then one day ago.

In case of an urgent medical problem and a visit is requested, the application will first be assessed by a doctor.

Thank you for your cooperation.
Team GPs and employees

Mededeling praktijk Millenaar & Ramadhin

Geachte patiënten van dokter Millenaar,

Vanwege het overlijden van haar dochter, is dokter Millenaar enige tijd afwezig.

Het voltallige team van Hubertusduin zal er alles aan doen om u ook in deze periode goed te helpen. Om voldoende spreekuurruimte te kunnen bieden, zetten wij ook waarnemers in. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk de continuïteit te waarborgen.

Mede namens dokter Millenaar danken wij u vriendelijk voor uw begrip en medewerking.

Alle medewerkers
Gezondheidscentrum Hubertusduin

Huisartsen in Gezondheidscentrum Hubertusduin blijven!

Rectificatie: In tegenstelling tot de berichtgeving in wijkblad Archipel, zijn alle huisartspraktijken in Gezondheidscentrum Hubertusduin open voor nieuwe patiënten.

Veel patiënten hebben hun zorgen geuit over de toekomst van ons gezondheidscentrum.

Door de berichtgeving over de verplaatsing van de Huisartsenpost voor avond-, nacht- en weekendzorg van het Bronovo naar Antoniushoven, is er verwarring ontstaan over de toekomstige status van het gezondheidscentrum en de daarin gevestigde praktijken.

Gezondheidscentrum Hubertusduin blijft in zijn huidige vorm bestaan. De wijkgerichte en persoonlijke zorg zal door alle in het centrum gevestigde disciplines worden gecontinueerd.

De huisartsen zijn voornemens om met de andere disciplines in het centrum de eerstelijnszorg verder te versterken.

Samen met alle zorgpartners in de regio werken wij aan toekomstbestendige zorg.

Huisartsen Gezondheidscentrum Hubertusduin

M. de Groot, M.J. Lunstroot, M.I. Millenaar en J.A.R. Ramadhin

Uw gegevens voor de beste zorg

Onze huisartspraktijken werken samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en andere instituten om de gezondheid en zorg te verbeteren voor u zelf en de mensen in uw wijk of stad. Deze samenwerking heet ELAN (Extramuraal Leids Academisch Netwerk).

Onderzoekers gebruiken een anonieme kopie van uw digitale medische gegevens, soms aangevuld met gegeven uit andere registraties. Gegevens zoals uw naam en adres en wie uw huisarts is worden niet verstrekt aan de onderzoekers. Voor sommige onderzoeken willen we wel deze gegevens weten. Dan zal altijd eerst door uw eigen huisarts aan u toestemming worden gevraagd.

Voor meer informatie zie de patiëntfolder in onze wachtkamer of op internet.

http://www.lumc.nl/org/pheg/research/collaboration/elan-extramuraal-leids-academisch-netwerk/elan-research-informatie-voor-onderzoekers/

Nieuw telefoonnummer!

Ter verbetering van onze telefonische bereikbaarheid zijn vanaf 1 februari 2019 alle huisartsenpraktijken in Gezondheidscentrum Hubertusduin onder één telefoon nummer te bereiken.

Het nieuwe nummer is: 070-2226088

De assistenten gaan vanaf 1 februari a.s. opnemen met een algemene tekst, waarna zij u vragen voor welke praktijk u belt. Daarna wordt u geholpen zoals u gewend bent. De nieuwe telefooncentrale is zodanig ingericht, dat u met ingesproken berichten over de verandering zal blijven worden geïnformeerd. Met automatische doorschakelingen van de oude nummers naar het nieuwe nummer, doen we ons uiterste best deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij nemen hier ruim de tijd voor.
Deze verandering vergt wellicht enige gewenning. Dank voor uw begrip.