Nieuws

Telefonische bereikbaarheid gewijzigd.

Als gevolg van grote drukte en onderbezetting hebben wij onze telefonische bereikbaarheid aangepast.

Vanaf heden zijn wij bereikbaar:
Voor het maken van een afspraak 08.30 – 11.30 uur
Voor overige vragen 14.00 – 16.00 uur.

Contact met de praktijk
Mochten de wachttijden oplopen raden wij u aan, gebruik te maken van de terugbelmogelijkheid.
Deze optie in het keuze menu geeft u een vast tijdstip waarop u wordt teruggebeld.
Wij begrijpen dat deze verandering een lastige maatregel is. Het is helaas zo, dat de
toenemende drukte in huisartsenpraktijken in het algemeen in combinatie met krapte op de
arbeidsmarkt voor zorgpersoneel, hebben geleid tot deze beslissing. Wij hopen dat dit een
tijdelijke maatregel is.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.

Uw huisarts

Huisartsen Hubertusduin leerwerkplek doktersassistente

Er is een tekort aan doktersassistentes op de arbeidsmarkt door o.a. toenemende drukte in de
huisartsenpraktijken en intensivering van de zorgvraag in het algemeen. Deze signalen worden
in het hele land afgegeven door de eerste lijn huisartsenzorg. Berichtgeving in de media over
dit onderwerp zal u niet zijn ontgaan.

Het management van de huisartsen in Hubertusduin heeft daarom besloten te starten met
het opleiden in de praktijk. Deze leerlingen doktersassistentes volgen een opleiding tot
doktersassistente die gemiddeld 2 jaar duurt. Eén dag per week gaan zij naar school en 3
dagen per week werken zij in onze huisartsenpraktijken. Op dit moment hebben wij 4 leerlingen
kunnen plaatsen in de backoffice die worden begeleid door onze ervaren doktersassistentes.
U begrijpt dat dit een grote inzet en commitment vereist van de huisartsen, praktijkondersteuners
en collega doktersassistentes. We zijn ervan overtuigd dat dit een waardevolle investering zal blijken
en een hecht, goed samenwerkend team zal gaan opleveren.

Wij vragen uw geduld en begrip mocht u een leerling aan de telefoon krijgen of dat één van onze
leerlingen, met uw toestemming, een medische verrichting uitvoert onder begeleiding van een ervaren doktersassistente.

Hartelijk dank voor uw medewerking

Per 1 januari 2021: Praktijk De Groot en Ketelaars

Aan alle Patiënten van Praktijk De Groot,

Zoals u wellicht weet, werkt dokter Ketelaars al vier jaar in de praktijk als vaste waarnemer. Zij blijkt een fijne, deskundige en betrokken collega te zijn. De samenwerking bevalt ons allebei zo goed dat we deze graag duurzaam willen voortzetten in de vorm van een duo praktijk:

Praktijk De Groot en Ketelaars

Onze missie is om u goede huisartsgeneeskundige zorg te bieden in de volle breedte van het vak. En door de samenwerking is de continuïteit van zorg beter gewaarborgd.

Er verandert waarschijnlijk niet zo veel. U bent bij ons allebei welkom op het spreekuur. Wanneer u dokter Ketelaars nog niet hebt ontmoet, en u stelt er prijs op om een keer met haar kennis te maken, dan bent u ook hiervoor van harte welkom op het spreekuur.

We hopen u hiermee goed te hebben geïnformeerd.

Goede feestdagen en de allerbeste wensen voor 2021!

Vriendelijke groeten,

Marlon de Groot, huisarts                                                               

Heidi Ketelaars, huisarts

November 2020

Nieuw bericht van uw huisarts, Mathilde Millenaar.

Het is nu 8 maanden na het overlijden van mijn dochter Isis Ferrier.
Het verdriet wordt niet minder, het is niet verwerkt, het heeft geen plaatsje.
Het leven is niet (weer) beter, het leven is anders.

Wel gaat het leven verder. Mijn gedachten zijn niet meer iedere minuut bij haar.
Mijn energie is beter aan het worden. Mijn geheugen weer sterker.

Daarom kom ik langzaamaan weer in beeld. Voorlopig ben ik in het algemeen
de dinsdag en vrijdag op de praktijk. Dat betekent niet meteen dat ik spreekuur
doe, maar ik zal in toenemende mate betrokken zijn bij de normale patiëntenzorg.
Dat betekent dat ik contact met u zou kunnen hebben, telefonisch, dan wel in levende lijve.

Ik vraag uw begrip voor mijn regie hierin. U kunt de komende weken nog niet vragen om een consult
met mij. Maar soms kan het zijn dat ik u wel opeens binnenroep of opbel om u te helpen met uw hulpvraag.

Zo hoop ik geleidelijk mijn vertrouwde werk weer volledig te kunnen doen.

Hierbij wil ik ook de mensen die mij lieve woorden hebben toegezonden, soms zelfs met bloemen, van harte bedanken.

Alle goeds en hartelijke groet,

Mathilde Millenaar

Maart 2020

Isis Ferrier 

19 april 2005                                                              25 februari 2020 

Aan mijn patiënten, een bericht van uw huisarts. 

Velen van u zullen de reden van mijn afwezigheid inmiddels weten.  
Een deel van u heb ik met deze tekst ook al persoonlijk bedankt, na de brieven en kaarten die ik heb ontvangen. 
Ik ben nu al enige tijd afwezig, want dit was niet zomaar een overlijden.  

Onze dochter is nu bijna 3 maanden geleden overleden. 

Zij was nog geen 15 jaar oud, en haar overlijden kwam als een schok voor ons. Zij heeft namelijk besloten zelf een einde aan haar leven te maken. Dit zagen wij in het geheel niet aankomen. Zij bleek uit haar schrijven van de laatste maanden ernstig depressief. Waar wij veel normaal pubergedrag zagen, was een diepe crisis gaande. Zij heeft niets laten merken, niet aan ons ouders, niet aan haar broer, niet aan haar vriendinnen. Zij maakte plezier en plannen voor de (nabije) toekomst. 
In haar extreme geslotenheid moet zij erg eenzaam zijn geweest. 

Dit is voor mij als moeder onbeschrijfelijk moeilijk, en daar komt nog een laag bij, namelijk voor mij als huisarts. 
Ik was nooit haar arts, en dat was gelukkig, maar dit maakt het zelfverwijt niet minder. Je denkt als professional dit niet te mogen missen. 

Nu proberen wij op te krabbelen of, beter gezegd, stand te houden. Een aantal van u heeft geschreven te hopen dat ik als huisarts zal blijven werken, in ieder geval  is dat zeker het plan.  
Ik houd nu een adempauze, en kan nog niet zeggen wanneer ik weer genoeg lucht heb om mijn werk op te pakken. Spreekuur doen vergt concentratie, en die is op dit moment nog ver te zoeken.  
Ik ben niet bang voor gebrek aan mededogen, ik zal in de toekomst zeker kunnen omgaan met de grote en kleinere kwalen waar de mens nu eenmaal toch last van kan hebben. 
U hoeft niet bang te zijn dat u mij lastig valt, op termijn zal ik u weer alle aandacht kunnen geven. 

Het tijdpad waarop ik dit wil bereiken kan ik nog niet geven. Ook niet of ik zal kunnen spreken over het gebeurde. Ik zal het zeker niet verzwijgen en hoop niet dat u denkt dit te moeten doen. 

Tijdens deze Corona tijd hebben wij veel moeten missen aan fysieke troost, ik hoop dat deze armoede snel afgelopen zal zijn. 
En voor u wens ik dat u zelf zonder noemenswaardige kleerscheuren uit deze crisisperiode mag komen. 

Hierbij wens ik u het allerbeste. 

Ik hoop u weer te zien. 

Hartelijke groet, 

Mathilde Millenaar 

Afbeelding met persoon, baby, vasthouden, zitten

Automatisch gegenereerde beschrijving
Afbeelding met persoon, kleding, vrouw, staand

Automatisch gegenereerde beschrijving

Update Coronavirus

Oranje gebieden

Bent u recent in het buitenland geweest en komt u uit een oranje gebied?

  • Wilt u dit vermelden aan de assistente bij het maken van een afspraak
  • Tot 10 dagen na thuiskomst kunt u in principe niet gezien worden in het Gezondheidscentrum.
  • Indien u klachten heeft die beoordeling voor die tijd noodzakelijk maken, neem dan telefonisch contact op met de praktijk, dan zoeken we naar een oplossing.

Mondkapjes
Vanaf 1 augustus doen wij een dringend verzoek om een mondkapje te dragen voordat u zich meldt bij de balie, wanneer u plaats neemt in de wachtkamer en u een afspraak heeft met uw huisarts, met de POH medewerker of met de assistente. Het mondkapje dient u zelf mee te nemen.

Dank voor uw medewerking.

Have you recently been abroad and are you coming from an orange area?

Please mention this to the assistant when making an appointment
In principle, you cannot be seen in the Health Center until 10 days after returning home.
If you have complaints that require assessment before then, please also contact the assistant and we will look for a solution.

Mouth mask

Wear a mouth mask during a GP visit from 1 August 2020From August 1, we make an urgent request to wear a mask before you report to the desk, when you take a seat in the waiting room and you have an appointment with your GP, the POH employee or the assistant. You must bring the mask yourself.

Thank you for your cooperation

Nieuw Telefoonsysteem per 15 juli 2020

Wij vinden het belangrijk dat we telefonisch goed bereikbaar zijn. In de afgelopen periode is het meermaals gebleken dat onze telefonische bereikbaarheid overbelast raakte en dat u lang moest wachten op contact met de praktijk. Dit leidt tot ontevredenheid en een hoge werkdruk voor onze medewerkers. Woensdag 15 juli a.s. nemen we een nieuw telefoonsysteem in gebruik dat lange wachtrijen gaat voorkomen en onze telefonische beschikbaarheid gaat verruimen.

Voicemail bericht
Als u voortaan naar ons belt, krijgt u de keuze om teruggebeld te worden door de assistente. U kunt hiervoor een voicemail bericht achter laten en wordt het terugbel moment automatisch voor u ingepland.

Wachtrijpositie
U krijgt informatie over uw positie in de wachtrij en hoe lang het gaat duren voordat de assistente uw telefoon kan beantwoorden. Op elk moment is het mogelijk alsnog te kiezen voor een verzoek om teruggebeld te worden op een later tijdstip.

Flexibele communicatie
Het nieuwe telefoonsysteem biedt u een flexibele communicatie met onze huisartspraktijken met meerdere menuselecties en duidelijke informatie over de mogelijkheid van planbaar contact.

Huisartsen in Gezondheidscentrum Hubertusduin blijven!

Rectificatie: In tegenstelling tot de berichtgeving in wijkblad Archipel, zijn alle huisartspraktijken in Gezondheidscentrum Hubertusduin open voor nieuwe patiënten.

Veel patiënten hebben hun zorgen geuit over de toekomst van ons gezondheidscentrum.

Door de berichtgeving over de verplaatsing van de Huisartsenpost voor avond-, nacht- en weekendzorg van het Bronovo naar Antoniushoven, is er verwarring ontstaan over de toekomstige status van het gezondheidscentrum en de daarin gevestigde praktijken.

Gezondheidscentrum Hubertusduin blijft in zijn huidige vorm bestaan. De wijkgerichte en persoonlijke zorg zal door alle in het centrum gevestigde disciplines worden gecontinueerd.

De huisartsen zijn voornemens om met de andere disciplines in het centrum de eerstelijnszorg verder te versterken.

Samen met alle zorgpartners in de regio werken wij aan toekomstbestendige zorg.

Huisartsen Gezondheidscentrum Hubertusduin

M. de Groot, M.J. Lunstroot, M.I. Millenaar en J.A.R. Ramadhin

Uw gegevens voor de beste zorg

Onze huisartspraktijken werken samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en andere instituten om de gezondheid en zorg te verbeteren voor u zelf en de mensen in uw wijk of stad. Deze samenwerking heet ELAN (Extramuraal Leids Academisch Netwerk).

Onderzoekers gebruiken een anonieme kopie van uw digitale medische gegevens, soms aangevuld met gegeven uit andere registraties. Gegevens zoals uw naam en adres en wie uw huisarts is worden niet verstrekt aan de onderzoekers. Voor sommige onderzoeken willen we wel deze gegevens weten. Dan zal altijd eerst door uw eigen huisarts aan u toestemming worden gevraagd.

Voor meer informatie zie de patiëntfolder in onze wachtkamer of op internet.

http://www.lumc.nl/org/pheg/research/collaboration/elan-extramuraal-leids-academisch-netwerk/elan-research-informatie-voor-onderzoekers/

Nieuw telefoonnummer!

Ter verbetering van onze telefonische bereikbaarheid zijn vanaf 1 februari 2019 alle huisartsenpraktijken in Gezondheidscentrum Hubertusduin onder één telefoon nummer te bereiken.

Het nieuwe nummer is: 070-2226088

De assistenten gaan vanaf 1 februari a.s. opnemen met een algemene tekst, waarna zij u vragen voor welke praktijk u belt. Daarna wordt u geholpen zoals u gewend bent. De nieuwe telefooncentrale is zodanig ingericht, dat u met ingesproken berichten over de verandering zal blijven worden geïnformeerd. Met automatische doorschakelingen van de oude nummers naar het nieuwe nummer, doen we ons uiterste best deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij nemen hier ruim de tijd voor.
Deze verandering vergt wellicht enige gewenning. Dank voor uw begrip.