Bloed afgeven locatie Gezondheidscentrum Hubertusduin, huisartsen

Vanaf woensdag 1 maart kunt u weer 1x per week op de woensdagen tussen 08.00 – 10.00 bloed afgeven op locatie Gezondheidscentrum Hubertusduin, huisartsen. Dit kan uitsluitend op afspraak met het laboratorium van het HMC. Dit kunt u doen via de site van het HMC of telefonisch.

Hoe maak ik een afspraak?
– Ga naar: www.haaglanden.nl/mijn HMC
– Log in met uw DigiD
– Plan zelf uw afspraak. Dit doet u door eerst op ‘Agenda’ te klikken, dan ‘Afspraak maken’ te kiezen
en daar KCL (Laboratorium) aan te vinken.
– Hierna kunt u kiezen voor het servicepunt bloedprikken Hubertusduin van het HMC

Telefonisch
U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 088 9792854 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur).

Voor het afnemen van bloed en afgeven van materialen heeft u een aanvraagformulier nodig van uw huisarts of specialist.

VERWIJSBRIEVEN, heb ik de huisarts nodig?

De zorg staat voor grote uitdagingen: de zorgvraag stijgt, de vergrijzing neemt toe en er is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Het is daarom voor iedereen belangrijk dat de juiste zorg door de juiste zorgverlener wordt geleverd en dat afspraken hierover voor iedereen helder zijn.

De afspraken omtrent het onderwerp ‘wie maakt de verwijzing, de huisarts of de specialist en/of een ander behandelcentrum‘, zijn gewijzigd met als doel de administratieve belasting in de huisartsenpraktijken te verlichten. In 2022 is hier campagne over gevoerd door het initiatief
‘Help de dokter verzuipt’ in samenwerking met het ministerie van VVS. Het doel is om zorgverleners en patiënten duidelijk te maken wanneer de betrokkenheid van de huisarts wel of niet nodig is. Helaas zijn deze wijzigingen/aanpassingen niet geheel duidelijk en komt de communicatie hierover langzaam opgang. Dit leidt tot discussies en en verwarrende omstandigheden in de huisartsenpraktijk m.b.t. de benodigde verwijsbrief.

Hieronder staat een overzicht in welke gevallen u wel/niet een verwijsbrief van de huisarts nodig heeft.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website: http://www.verwijsafspraken.nl

 • Nieuwe klacht JA  
  Is er sprake van een ‘nieuwe’ aandoening of kwaal, dan is een nieuwe verwijzing wél nodig. 
 • Bestaande klacht NEE    
  Zolang een patiënt onder behandeling blijft van een medisch specialist of paramedicus hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing af te geven.
 • Gynaecoloog  NEE   
  Als partner verwezen is en het niet duidelijk is bij wie de fertiliteitsproblematiek ligt, kan het wenselijk zijn om beide partners te onderzoeken, er is geen nieuwe verwijzing van de huisarts nodig.
 • Kaakchirurg NEE   
  Voor het ontvangen van zorg van de Kaakchirurg is een verwijzing van de tandarts of huisarts nodig. 
 • KNO-arts NEE   
  Per januari 2023 is geen verwijzing meer nodig.
 • Second opinion NEE   
  De behandelend arts maakt de verwijzing.
 • Oogarts NEE
  Bijna iedere optiekzaak heeft een optometrist die ze kunnen raadplegen. Een optometrist geldt als een geldige verwijzer en er is dus geen verwijzing van de huisarts nodig.
 • Verwijzing op verzoek specialist NEE   
  Wanneer een medisch specialist iemand wil verwijzen naar een ander specialisme is tussenkomst van de huisarts niet noodzakelijk. 
 • Extra klacht NEE   
  Indien de patiënt is verwezen naar een specialist, en bij de behandeling wordt nog een additionele aandoening ontdekt, hoeft voor die aandoening geen extra verwijzing te worden aangevraagd

Wijziging Praktijkondersteuner

Praktijk De Groot en ketelaars en praktijk Lunstroot

       Grytsje Sleijster     Laura Vollering

1 mei 2022

Grytsje Sleijster, praktijkondersteuner, gaat ons per 1 juni verlaten. Zij heeft ruim 10 jaar gewerkt in Hubertusduin en we zullen haar zeker gaan missen.

Per 1 maart is Laura Vollering, een ervaren praktijkondersteuner, in dienst gekomen en gaat Grytsje vervangen. De afgelopen 2 maanden is Laura ingewerkt en heeft Grytsje op een rustige manier haar taken kunnen overdragen. We zijn erg blij Laura te kunnen verwelkomen in ons team.

Grytsje haar laatste werkdag is 20 mei a.s. Tot die tijd is zij op maandag, woensdag en vrijdag op de praktijk. M. de Groot, H.A. Ketelaars en M.L. Lunstroot

Nieuw Telefoonsysteem per 15 juli 2020

Wij vinden het belangrijk dat we telefonisch goed bereikbaar zijn. In de afgelopen periode is het meermaals gebleken dat onze telefonische bereikbaarheid overbelast raakte en dat u lang moest wachten op contact met de praktijk. Dit leidt tot ontevredenheid en een hoge werkdruk voor onze medewerkers. Woensdag 15 juli a.s. nemen we een nieuw telefoonsysteem in gebruik dat lange wachtrijen gaat voorkomen en onze telefonische beschikbaarheid gaat verruimen.

Voicemail bericht
Als u voortaan naar ons belt, krijgt u de keuze om teruggebeld te worden door de assistente. U kunt hiervoor een voicemail bericht achter laten en wordt het terugbel moment automatisch voor u ingepland.

Wachtrijpositie
U krijgt informatie over uw positie in de wachtrij en hoe lang het gaat duren voordat de assistente uw telefoon kan beantwoorden. Op elk moment is het mogelijk alsnog te kiezen voor een verzoek om teruggebeld te worden op een later tijdstip.

Flexibele communicatie
Het nieuwe telefoonsysteem biedt u een flexibele communicatie met onze huisartspraktijken met meerdere menuselecties en duidelijke informatie over de mogelijkheid van planbaar contact.

Uw gegevens voor de beste zorg

Onze huisartspraktijken werken samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en andere instituten om de gezondheid en zorg te verbeteren voor u zelf en de mensen in uw wijk of stad. Deze samenwerking heet ELAN (Extramuraal Leids Academisch Netwerk).

Onderzoekers gebruiken een anonieme kopie van uw digitale medische gegevens, soms aangevuld met gegeven uit andere registraties. Gegevens zoals uw naam en adres en wie uw huisarts is worden niet verstrekt aan de onderzoekers. Voor sommige onderzoeken willen we wel deze gegevens weten. Dan zal altijd eerst door uw eigen huisarts aan u toestemming worden gevraagd.

Voor meer informatie zie de patiëntfolder in onze wachtkamer of op internet.

http://www.lumc.nl/org/pheg/research/collaboration/elan-extramuraal-leids-academisch-netwerk/elan-research-informatie-voor-onderzoekers/