Praktijk De Groot en Ketelaars

In Huisartsenpraktijk De Groot en Ketelaars zijn 2 huisartsen werkzaam, mevrouw M. de Groot en mevrouw H.A. Ketelaars.
Mevrouw De Groot werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en mevrouw Ketelaars werkt op maandag, woensdag en donderdag.
Het spreekuur is op afspraak. Om een afspraak te maken kunt u bellen met de assistente.
Tijdens scholing, vakantie of ziekte van dokter De Groot of dokter Ketelaars is de praktijk gewoon bereikbaar. Wanneer er na inschatting door de assistente een beoordeling door een dokter nodig is, zult u een afspraak krijgen bij een van de andere huisartsen in ons gezondheidscentrum. Een enkele keer zullen we gebruik maken van een waarnemend huisarts.