Wegblijftarief

Alle huisartsenpraktijken in Gezondheidscentrum Hubertusduin volgen de LHV- richtlijn (Landelijke Huisartsen Vereniging) voor niet-nagekomen afspraken.
U dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen.
Indien u, zonder bericht, niet op de afspraak verschijnt, betekent dat onnodig tijdsverlies voor alle soorten van afspraken met de huisarts, met de praktijkondersteuners (POH S en POH GGZ) of met de doktersassistente.

Indien er geen sprake is van overmacht, brengen wij een wegblijftarief in rekening:

voor een enkel consult €12.50
voor een dubbel consult €15.00
voor een consult POH GGZ €37.50
voor een spirometrie onderzoek POH S €37.50

Let op: het wegblijftarief is niet te declareren bij de zorgverzekeraar. Het tarief brengen wij bij de patiënt zelf in rekening.