Waarnemers Huisartsen

Wij zijn altijd op zoek naar waarnemend huisartsen die in vakantieperioden onze vaste huisartsen kunnen vervangen.
Bij interesse kunt u contact opnemen me:

M. Koppejan
praktijkmanager|

m.koppejan@ezorg.nl