Spoedgevallen

Tijdens kantooruren

Voor spoedeisende medische problemen kunt u tijdens kantooruren altijd bij ons terecht:
U belt het telefoonnummer van de praktijk en u kiest in het keuzemenu voor optie 1.

Buiten kantooruren

Voor dringend noodzakelijke medische hulp buiten de openingstijden van de praktijk (na 17.00 uur, in het weekeinde en op feestdagen), kunt u contact opnemen met:

 Huisartenpost HAP SMASH: telnr. 070-3469669. http://www.smashaaglanden.nl

.
Dit geldt uitsluitend in geval van klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. 

Bij een levensbedreigende situatie belt u: 112