Huisartsenpraktijken

Nieuw telefoonnummer per 1 februari 2019

Ter verbetering van onze telefonische bereikbaarheid zijn
vanaf 1 februari 2019 alle huisartsenpraktijken in Gezondheidscentrum Hubertusduin onder één telefoon nummer te bereiken.

Het nieuwe nummer is: 070-2226088

Welkom bij de huisartsen van Gezondheidscentrum Hubertusduin.
Hier werken zes huisartsen samen in drie praktijken, ondersteund door praktijkondersteuners en assistenten. Gezamenlijk willen wij u helpen antwoorden te vinden op uw vragen op het gebied van gezondheid en ziekte.
Nieuws

Missie huisartsenpraktijken Hubertusduin

Gezondheidscentrum Hubertusduin biedt multidisciplinaire en wijkgerichte eerstelijns gezondheidszorg aan de inwoners van het Haagse Hout. Wij zijn voor elke gezondheidsklacht het eerste aanspreekpunt.

Gezondheidscentrum Hubertusduin:

  • Levert zorg op een betrouwbare, deskundige, kwalitatief hoogstaande en innoverende wijze
  • Heeft een nauwe samenwerking met meerdere eerstelijns disciplines. De zorg wordt dicht bij de patiënt, laagdrempelig en efficiënt georganiseerd in één gebouw
  • Levert zorg vanuit een goed werkklimaat
  • Zet zich maximaal in voor verbetering van gezondheid en welzijn van de patiënten en levert zorg gericht op de behoefte van de patiënt.

Visie huisartsenpraktijken Hubertusduin

De doelstelling van Gezondheidscentrum Hubertusduin is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezonde en fitte wijk. Onze praktijken hebben een relatief kleine patiëntenpopulatie. Hierdoor kennen wij onze patiënten goed, staan we dicht bij ze en weten wij wat er speelt. Zo kunnen we de zorg afstemmen op de specifieke behoeften van iedere patiënt. Ons gezondheidscentrum biedt een breed en kwalitatief goed aanbod aan zorgprogramma’s voor chronisch zieken en ouderen en er is aandacht voor preventie en zelf-management.

Ons gezondheidscentrum is actief betrokken bij vernieuwingen en transitie in de zorg. Door samen te werken met zorgpartners en ons gezamenlijk in te zetten voor innovatieve projecten stellen wij als doel de zorg betaalbaar, bereikbaar en van hoge kwaliteit te houden.

Praktijk de Groot

In de praktijk zijn 2 huisartsen werkzaam, mevrouw M. de Groot en mevrouw H.A. Ketelaars.

Meer informatie

Praktijk Lunstroot

In de praktijk zijn 2 huisartsen werkzaam, mevrouw M.J. Lunstroot en mevrouw E. van Vollenhoven.

Meer informatie

Millenaar en Ramadhin

Onze praktijk is een maatschap en bestaat uit 2 huisartsen, mevrouw M.I. Millenaar en de heer J.A.R. Ramadhin.

Meer informatie