Patiëntenportaal

Dit kan op de website portaal-hubertusduin.uwzorgonline.nl of door middel van de Uw Zorg online app.

Nadat u zich heeft geregistreerd, kunt u bij ons met behulp van de website of de app:

  • Afspraken maken bij de huisarts of de assistent
  • Herhaalrecepten aanvragen
  • E-mailconsult 

LET OP! Deze functionaliteiten zijn niet bedoeld voor urgente vragen of bij spoedeisende klachten. Neem bij twijfel altijd direct contact met de praktijk op.

Praktijk de Groot

In de praktijk zijn 2 huisartsen werkzaam, mevrouw M. de Groot en mevrouw H.A. Ketelaars.

Meer informatie

Praktijk Lunstroot

In de praktijk zijn 2 huisartsen werkzaam, mevrouw M.J. Lunstroot en mevrouw E. van Vollenhoven.

Meer informatie

Millenaar en Ramadhin

Onze praktijk is een maatschap en bestaat uit 2 huisartsen, mevrouw M.I. Millenaar en de heer J.A.R. Ramadhin.

Mededeling praktijk Millenaar & Ramadhin, woensdag 26 februari 2020

Geachte patiënten van dokter Millenaar,

Vanwege het overlijden van haar dochter, is dokter Millenaar enige tijd afwezig.
Het voltallige team van Hubertusduin zal er alles aan doen om u ook in deze periode goed te helpen.
Om voldoende spreekuurruimte te kunnen bieden, zetten wij ook waarnemers in.
Wij proberen hierbij zoveel mogelijk de continuïteit te waarborgen.

Mede namens dokter Millenaar danken wij u vriendelijk voor uw begrip en medewerking.

Meer informatie