Patiëntenportaal

Om onze zorg nog beter bereikbaar te maken, bieden wij u de mogelijkheid om een aantal zaken digitaal te regelen via ons patiëntenportaal.

Dit kan op de website portaal-hubertusduin.uwzorgonline.nl of door middel van de Uw Zorg online app.

Nadat u zich heeft geregistreerd, kunt u bij ons met behulp van de website of de app:

  • Afspraken maken bij de huisarts of de assistent 
    I.v.m. Covid-19 is het op dit moment helaas niet mogelijk
    web afspraken te maken. 
  • Herhaalrecepten aanvragen
  • Berichtenservice
    I.v.m. Covid-19 en de toenemende zorgvragen is het niet mogelijk gebruik te maken van de berichtenservice.

LET OP! Deze functionaliteiten zijn niet bedoeld voor urgente vragen of bij spoedeisende klachten. Neem bij twijfel altijd direct contact met de praktijk op.