Assistente

De assistente is uw eerste aanspreekpunt aan de telefoon.
Zij is opgeleid om een inschatting te maken van uw medische problemen en te beoordelen wat er nodig is. Dit kan zijn: een afspraak bij de huisarts, een telefonisch advies of andere maatregelen.
Op verzoek van de artsen vraagt de assistente wat de reden is van uw contact. Dit is om een goede inschatting van de urgentie te kunnen maken en om de juiste hoeveelheid tijd in te plannen op het spreekuur.
De assistente heeft, net als de artsen, geheimhoudingsplicht.
Wanneer u liever niet wilt vertellen wat de reden is van uw komst, kunt u dat gerust aangeven. Wilt u in dat geval duidelijk aangeven wat voor soort afspraak u denkt nodig te hebben.

Assistentenspreekuur

De assistente doet ook zelfstandig spreekuur. U kunt op dit spreekuur, op afspraak, terecht voor:

  • ECG (hartfilmpje)
  • Injecties
  • Bloeddrukmeting
  • Behandeling van wratten
  • Wondbehandeling
  • Uitstrijkjes
  • Uitspuiten van oren
  • Hechtingen verwijderen

Daarnaast kunt u bij haar terecht voor vragen van administratieve aard.