Huisartsen Hubertusduin leerwerkplek doktersassistente

Er is een tekort aan doktersassistentes op de arbeidsmarkt door o.a. toenemende drukte in de
huisartsenpraktijken en intensivering van de zorgvraag in het algemeen. Deze signalen worden
in het hele land afgegeven door de eerste lijn huisartsenzorg. Berichtgeving in de media over
dit onderwerp zal u niet zijn ontgaan.

Het management van de huisartsen in Hubertusduin heeft daarom besloten te starten met
het opleiden in de praktijk. Deze leerlingen doktersassistentes volgen een opleiding tot
doktersassistente die gemiddeld 2 jaar duurt. Eén dag per week gaan zij naar school en 3
dagen per week werken zij in onze huisartsenpraktijken. Op dit moment hebben wij 4 leerlingen
kunnen plaatsen in de backoffice die worden begeleid door onze ervaren doktersassistentes.
U begrijpt dat dit een grote inzet en commitment vereist van de huisartsen, praktijkondersteuners
en collega doktersassistentes. We zijn ervan overtuigd dat dit een waardevolle investering zal blijken
en een hecht, goed samenwerkend team zal gaan opleveren.

Wij vragen uw geduld en begrip mocht u een leerling aan de telefoon krijgen of dat één van onze
leerlingen, met uw toestemming, een medische verrichting uitvoert onder begeleiding van een ervaren doktersassistente.

Hartelijk dank voor uw medewerking