Update Coronavirus

Oranje gebieden

Bent u recent in het buitenland geweest en komt u uit een oranje gebied?

  • Wilt u dit vermelden aan de assistente bij het maken van een afspraak
  • Tot 10 dagen na thuiskomst kunt u in principe niet gezien worden in het Gezondheidscentrum.
  • Indien u klachten heeft die beoordeling voor die tijd noodzakelijk maken, neem dan telefonisch contact op met de praktijk, dan zoeken we naar een oplossing.

Mondkapjes
Vanaf 1 augustus doen wij een dringend verzoek om een mondkapje te dragen voordat u zich meldt bij de balie, wanneer u plaats neemt in de wachtkamer en u een afspraak heeft met uw huisarts, met de POH medewerker of met de assistente. Het mondkapje dient u zelf mee te nemen.

Dank voor uw medewerking.

Have you recently been abroad and are you coming from an orange area?

Please mention this to the assistant when making an appointment
In principle, you cannot be seen in the Health Center until 10 days after returning home.
If you have complaints that require assessment before then, please also contact the assistant and we will look for a solution.

Mouth mask

Wear a mouth mask during a GP visit from 1 August 2020From August 1, we make an urgent request to wear a mask before you report to the desk, when you take a seat in the waiting room and you have an appointment with your GP, the POH employee or the assistant. You must bring the mask yourself.

Thank you for your cooperation