CORONAVIRUS INFORMATIE

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Geachte patiënten,

Voor uw en onze veiligheid is het noodzakelijk het aantal bezoekers en fysieke contacten in Gezondheidscentrum Hubertusduin zoveel mogelijk te beperken.

De huisartsenpraktijken hebben de volgende maatregelen genomen:

Alle huisartsenpraktijken zijn uitsluitend telefonisch bereikbaar. Artsen en assistenten zijn aanwezig.

De balie is gesloten. Het is niet mogelijk aan de balie een afspraak te maken, een verwijzing op te halen of herhaalmedicatie aan te vragen.

Er is geen inloopspreekuur.

Alle reeds geplande consulten worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonisch consult met uw huisarts.
Dit geldt voor de spreekuren van alle huisartsen en POH medewerkers.

U mag de huisartsenpraktijk alleen betreden indien uw afspraak niet langer dan een dag geleden telefonisch is bevestigd door uw huisarts.

In geval van een spoedeisend medische situatie en er wordt een visite aangevraagd, zal deze aanvraag eerst door een arts worden beoordeeld.

Dank voor uw medewerking.
Team huisartsen en medewerkers

Kijk voor meer informatie op:
RIVM actuele nieuws
Thuisarts.nl

De landelijke maatregelen zijn te vinden op:
Rijksoverheid/coronavirus