CORONAVIRUS INFORMATIE

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Geachte patiënten,

Voor uw en onze veiligheid is het noodzakelijk het aantal bezoekers en fysieke contacten in Gezondheidscentrum Hubertusduin zoveel mogelijk te beperken.

De huisartsenpraktijken hebben de volgende maatregelen genomen:

Alle huisartsenpraktijken zijn uitsluitend telefonisch bereikbaar. Artsen en assistenten zijn aanwezig.

De balie is gesloten. Het is niet mogelijk aan de balie een afspraak te maken, een verwijzing op te halen of herhaalmedicatie aan te vragen.

Er is geen inloopspreekuur.

Alle reeds geplande consulten worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonisch consult met uw huisarts.
Dit geldt voor de spreekuren van alle huisartsen en POH medewerkers.

U mag de huisartsenpraktijk alleen betreden indien uw afspraak niet langer dan een dag geleden telefonisch is bevestigd door uw huisarts.

In geval van een spoedeisend medische situatie en er wordt een visite aangevraagd, zal deze aanvraag eerst door een arts worden beoordeeld.

Dank voor uw medewerking.
Team huisartsen en medewerkers

Kijk voor meer informatie op:
RIVM actuele nieuws
Thuisarts.nl

De landelijke maatregelen zijn te vinden op:
Rijksoverheid/coronavirus

CORONAVIRUS INFORMATION

IMPORTANT NOTICES

Dear patients,

For your and our safety it is necessary to limit the number of visitors in the Hubertusduin Health Center as much as possible.

General practitioners have taken the following measures:

All GP practices can only be reached by telephone. Docters and assistants are present.

The counter is closed. It is not allowed to make an appointment at the counter, to collect a referral letter or to request repeat medication.

There is no open consultation hour.

All consultations already planned are converted as much as possible into a telephone consultation with your GP. This applies to the consultation hours of all GPs, POH S and POH GGZ.

You may only enter the general practice if your appointment has been confirmed by telephone by your general practitioner no more then one day ago.

In case of an urgent medical problem and a visit is requested, the application will first be assessed by a doctor.

Thank you for your cooperation.
Team GPs and employees